Sončna elektrarna Elrad

V podjetju smo konec meseca oktobra 2023 uspešno končali projekt izgradnje sončne elektrarne MSE Elrad moči 373 kW na strehah proizvodno poslovnega objekta Ljutomerska cesta 47, Gornja Radgona.

Cilji projekta:

  • energetska samozadostnost in neodvisnost, oz. zmanjšanje rabe energije, varovanje okolja in uvajanje oz. povečanje obnovljivih virov energije,
  • zmanjšanje ogljičnega odtisa podjetja oz. zmanjšanje emisije toplogrednih plinov.

Skupna vrednost projekta je znašala 295.000 € brez DDV, upravičeni stroški 293.500 € brez DDV, vrednost pričakovanega sofinanciranja pa 58.700 € brez DDV.

Operacijo gradnje proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, oznaka JR SE OVE 2021, v okviru operacije OP20.09288.

Več informacij o Evropskih strukturnih in investicijskih skladih je dostopnih na www.eu-skladi.si.